Predajca

Názov:PC team spol.s r.o.
IČO:36009750
DIČ:2020462917
IČ DPH:SK2020462917
Mesto:BANSKÁ BYSTRICA
PSČ:97401
Adresa:Partizánska cesta 36
Telefón:+421 917744033
E-mail:obchod@pcteam.sk;predaj@pcteam.sk
Kontakt:MURÍN Peter
3811/S

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 048/412 49 69
  • 048/415 18 71
  • 048/415 18 73
Fax:
  • 048/412 46 93